İngilizce

Modern Mimari Akımların Karşılaştırılması

Modern mimari, 20. yüzyılın başlarından itibaren gelişen ve 21. yüzyılda da etkisini sürdüren bir dizi tasarım akımını ifade eder. Bu akımlar, teknolojik ilerlemeler, malzeme yenilikleri, toplumsal değişimler ve estetik anlayışların…

0 Yorum